agia 是什么意思 | Sema agia kwa Kichina

-agia

【动】
以某人的名义向某人道别
例句:Ukifika nyumbani uniagie kwa baba kwani kesho nina safari ya kwenda China.
释义:你到家之后请代我向父亲道别,因为明天我就去中国了。


This is default text for notification bar