ahirishwa 是什么意思 | Sema ahirishwa kwa Kichina

-ahirishwa

【动】
被延期,被推迟
例句:Mkutano huu umeahirishwa tena.
释义:这个会议又一次被延期了。


This is default text for notification bar