amrisha 是什么意思 | Sema amrisha kwa Kichina

-amrisha

【动】
命令某人做某事
例句:Mwalimu Ali aliamrisha wanafunzi kusoma vitabu vyao.
释义:阿里老师让学生们读他们的书。


This is default text for notification bar