buheri 是什么意思 | Sema buheri kwa Kichina

buheri

【形】
强壮,兴旺,常见于词组 buheri wa afya
例句:Natumai u buheri wa afya.
释义:希望您近来身体健康。