dhamiri 是什么意思 | Sema dhamiri kwa Kichina

dhamiri

【名】 (-)
1. 心愿,计划,打算,意图
例句:Dhamiri kuu katika uandishi wa fasihi ni kuwasomesha watu kwa njia ya kuwafurahisha.
释义:文学作品的主要意图是通过令人愉悦的方式告诉别人道理。
2. 良知,意识
例句:Kulingana na dhamiri yangu si vyema kulipiza kisasi.
释义:我的良知告诉我,报复行为是不对的。
3. 用暗语指名某物或某事
例句:Walanguzi wa madawa hutumia dhamiri kwenye mawasiliano yao.
释义:卖违禁药的人在交易中使用暗语。