fulani 是什么意思 | Sema fulani kwa Kichina

fulani

【形】
某个
例句:Ni mzungu fulani aliyekuja jana usiku.
释义:昨天晚上到的是某个白人。


This is default text for notification bar