furaha 是什么意思 | Sema furaha kwa Kichina

furaha


【名】 (-)
1. 开心,高兴
例句:Wakenya walikaribisha mwaka mpya kwa furaha.
释义:肯尼亚人开心地庆祝新年。
词组:kwa furaha 开心地
2. 满意, 舒适
词组:-ona furaha 感到舒适


This is default text for notification bar