hamnazo 是什么意思 | Sema hamnazo kwa Kichina

hamnazo

【名】 (-)
不上心,不留意,常用于固定搭配
词组:-jitia/-jipa hamnazo 装作没看见