kiongozi 是什么意思 | Sema kiongozi kwa Kichina

kiongozi

【名】 (vi-) [yu-/wa-]
1. 领导,领袖
例句:Viongozi wa wanafunzi wanaweza kuamua maendeleo ya vyuo vikuu pamoja na wakurugenzi wao.
释义:学生的领袖可以和校方人员一同决定大学的发展。
词组:kiongozi wa darasa 班长
2. 向导,导游
例句:Watalii wamepata kiongozi wa kuwapeleka mbugani.
释义:游客们有了一个向导送他们去国家公园。

kiongozi

【名】 (vi-)
书面的指南,某种专业或用途的说明文件
例句:Kabla ya kutumia mtambo huu ni sharti usome kiongozi.
释义:在使用这个机器之前,你必须读一下说明书。


This is default text for notification bar