linganisha 是什么意思 | Sema linganisha kwa Kichina

-linganisha

【动】
把(认为相似的)东西放在一起比较,也指认为两者有可比性
例句:Ningelinganisha pale na Mbinguni, nigeenda pale mapema.
释义:如果我曾把那里和天堂相比的话,那我肯定早就去那里了。
词组:kwa kulinganisha … na … 通过将…和…进行比较的方式


This is default text for notification bar