mhusika 是什么意思 | Sema mhusika kwa Kichina

mhusika

【名】 (wa-)
责任人,相关的人
例句:Ushauri kutoka kwa wahusika unatarijiwa kufaa.
释义:负责人员给出的解决方案被认为可行。


This is default text for notification bar