uharibifu 是什么意思 | Sema uharibifu kwa Kichina

uharibifu

【名】 [u-]
1. 破坏性的情况,会造成毁坏的状态
2. 损失,损害


This is default text for notification bar