vuma 是什么意思 | Sema vuma kwa Kichina

-vuma

【动】
1. 发出呜呜或嗡嗡地声音,也指低沉的男声或风嗖嗖的响声
2. 说话音量很高,也可指责备某人
3. <转> 出名,有名,由于某个特殊的方面而被宣扬出去


This is default text for notification bar