zawadiwa 是什么意思 | Sema zawadiwa kwa Kichina

-zawadiwa

【动】
(某人)被赠送,被赠予