abirisha 是什么意思 | Sema abirisha kwa Kichina

-abirisha

【动】
载某人去某处
例句:Huu mradi wa dharura umeniabirisha kwenda nchi nyingi huku na huko mwezi mzima.
释义:这个加急的项目让我一整个月都在多个国家飞来飞去。


This is default text for notification bar