adhabu 是什么意思 | Sema adhabu kwa Kichina

adhabu

【名】 (-)
惩罚,惩戒,刑罚
词组:adhabu ya kifo 死刑
词组:-tia adhabu 给予惩罚
词组:-patisha adhabu, -pa adhabu 让某人得到惩罚


This is default text for notification bar