agana 是什么意思 | Sema agana kwa Kichina

-agana

【动】
1. 和……告别,(双方)彼此告别
例句:Wanakijiji wameagana na maisha ya kuwasha moto kwa kuni.
释义:村民们告别了用柴火生火的生活方式
2.(双方)协商后同意,获得一致
例句:Tumeagana kuwa nitampa shilingi laki mbili kwa kukodi chumba chake kwa miezi miwili.
释义:我们协商后决定:我为了租用他的房间两个月将支付他20万先令。


This is default text for notification bar