ainisha 是什么意思 | Sema ainisha kwa Kichina

-ainisha

【动】
将……进行分类,命名
例句:Siwezi kuainisha na kutoa majibu kwa kila tatizo tunalokumbana nalo.
释义:我没办法将我们遇到的每一个问题都归好类并给出合适的解答。


This is default text for notification bar