akifisha 是什么意思 | Sema akifisha kwa Kichina

-akifisha

【动】
阻止某人做某事
例句:Nilimwakifisha asitoke.
释义:我当时阻止了他出去。


This is default text for notification bar