alikwa 是什么意思 | Sema alikwa kwa Kichina

-alikwa

【动】
被邀请,被召请
例句:Sikualikwa kwa harusi hiyo.
释义:我没有被邀请参加这场婚礼。


This is default text for notification bar