ambatanisha 是什么意思 | Sema ambatanisha kwa Kichina

-ambatanisha

【名】
1. 将某两个物品靠在一起,贴在一起
例句:Unatakiwa kuambatanisha vyeti vyako vya kumalizia masomo na cheti chako cha kuzaliwa.
释义:你现在应该将毕业证书和出生证放在一起。
2. 附上
例句:Unaweza kuambatanisha faili lako kwenye baruapepe.
释义:你能在邮件里附上你的文件.


This is default text for notification bar