ambatisha 是什么意思 | Sema ambatisha kwa Kichina

-ambatisha

【动】
1. 将某物粘在……上,将某物和……贴合在一起
例句:Niliambatisha habari muhimu kwenye tangazo.
释义:我当时将很重要的信息附带在布告上。
2. 将……和另外的某物联合,让两者互相吻合


This is default text for notification bar