aminisha 是什么意思 | Sema aminisha kwa Kichina

-aminisha

【动】
1. 让某人相信(某事)
例句:Kazi kuu ya chama tawala ni ya kuwaaminisha wananchi.
释义:执政党很重要的工作是取信于国民。
2. 将某物交给某人保管,信托
例句:Musa aliaminisha akakiacha kitabu chake alipokuwa kwangu.
释义:穆萨当时在我这里,然后就把他的书放在我这里保管了。


This is default text for notification bar