atomiki 是什么意思 | Sema atomiki kwa Kichina

atomiki

【名*】 (-)
原子核(材料),原子能(材料)
词组:bomu la atomiki 原子弹
词组:kombora la atomiki 原子导弹