baada 是什么意思 | Sema baada kwa Kichina

baada

【名】 [i-]
用于词组 baada ya… 或和物主代词连用,表示“完成某事之后”
例句:Baada ya kula chakula tutatembelea mji.
释义:吃完饭后我们去参观一下城市。


This is default text for notification bar