baadaye 是什么意思 | Sema baadaye kwa Kichina

baadaye1


【副】
之后,以后
例句:Sasa tunazingatia kazi yetu, tutapumzika baadaye.
释义:现在我们先盯着自己的工作,之后我们再休息。

  1. 也作 baadae []

This is default text for notification bar