baina 是什么意思 | Sema baina kwa Kichina

baina I

【名】 (-)
见于词组 baina ya … 或与其他物主代词连用,表示“在……之间”
例句:Hakuna tofauti baina yetu.
释义:我们之间没有差别。

baina II

bayana II


This is default text for notification bar