bashiri 是什么意思 | Sema bashiri kwa Kichina

-bashiri

【动】
1. 预知,先知,预见
例句:Mtume alibashiri siku ya mwisho itakuwa Ijumaa.
释义:先知预见到最后一日将是一个星期五。
2. 占卜,卜卦
例句:Watu wengi husema kwamba mwanamke mganga hubashiri kwa kupiga bao.
释义:人们都说女巫师可以通过用手擦木板来占卜。
3. <转> 传播宗教
例句:Mtume Mohammed alibashiri dini ya Kislam kwa muda wa miaka arobaini.
释义:先知穆罕默德传播伊斯兰教四十年。


This is default text for notification bar