changamoto 是什么意思 | Sema changamoto kwa Kichina

changamoto

【名】 (-)
1. 困难,艰难
例句:Changamoto ya kwanza ya jamii yetu ni ukosefu wa maji safi.
释义:社会里的首要困难是缺乏干净的水源。
2. 挑战,不足
例句:Changamoto ya ukosefu wa vitabu katika shule yetu imewafanya wanafunzi wengi kufeli.
释义:缺少书本是一个重大的挑战,它让很多学生无法通过考试。


This is default text for notification bar