chukuana 是什么意思 | Sema chukuana kwa Kichina

-chukuana

【动】
1. 互相选取对方,比如让自己的人获得某个工作岗位
2. 将对方作为,将对方认为是


This is default text for notification bar