dhahiri 是什么意思 | Sema dhahiri kwa Kichina

dhahiri

【形】
明显的,清楚的
例句:Ni dhahiri kwamba serikali yetu haitaunga mkono agizo hilo.
释义:很明显我们的政府不会响应这条命令。


This is default text for notification bar