dhihirisha 是什么意思 | Sema dhihirisha kwa Kichina

-dhihirisha

【动】
清楚地显示出来,记录,展示
例句:Alidhihirisha wazi kwamba matokeo yake yalimpendeza mno.
释义:他很清楚地显示出他的成绩让自己非常高兴。


This is default text for notification bar