dunga 是什么意思 | Sema dunga kwa Kichina

-dunga

【动】
用尖锐的物品把某物弄穿,刺穿
词组:-dunga sindano 打针


This is default text for notification bar