eleza 是什么意思 | Sema eleza kwa Kichina

-eleza

【动】
1. 解释,说明某事
例句:Anaeleza azimio lake la baadaye ni kuwa mhadhiri wa Kiswahili.
释义:他说明自己以后的理想是当斯瓦希里语的老师。
2. 向某人说明,对某人讲解某事
例句:Mama akiwaeleza watoto wake, baba atasimama na kumsikia.
释义:妈妈向孩子解释问题的时候,爸爸会停下来听她说。


This is default text for notification bar