fanana 是什么意思 | Sema fanana kwa Kichina

-fanana

【动】
和……相似,和……相像
例句:Majina yenu yanafanana kabisa.
释义:你们的名字太像了。


This is default text for notification bar