fichua 是什么意思 | Sema fichua kwa Kichina

-fichua

【动】
1. 发现,展现,透露
例句:Afisa huyo alifichua kuwa mgomo utaisha siku hii.
释义:那个官员透露罢工近期就会结束。
2. 婚后对女性赠礼希望对方参与家族内务生活的行为


This is default text for notification bar