fidia 是什么意思 | Sema fidia kwa Kichina

-fidia

【名】 (-)
赔偿,补偿,尤指对某件事情造成损失之后的赔偿
例句:Serikali imetoa shilingi bilioni thelathini kama fidia kwa wote waliopatwa na maafa.
释义:政府对所有受到损失的人总共支付了300亿先令的补偿。

-fidia

【动】
1. 对损失进行补偿
例句:Kampuni ya bima imewafidia majeruhi waliohusika kwenye ajali.
释义:保险公司向和意外事故相关的伤者进行了补偿。
2. 顶替,填上空缺
例句:Juma amefidia nafasi ya mkurugenzi mkuu wa kampuni yetu.
释义:朱玛补上了我们公司总主任的空缺。


This is default text for notification bar