fikia 是什么意思 | Sema fikia kwa Kichina

-fikia

【动】
到达某处,也指到达某个时间
例句:Kufikia wakati huo, sikujaribu kumwambia.
释义:直到那个时候,我都没有试着告诉他。
例句:Pesa ninazomtumia zitamfikia baada ya muda gani?
释义:我给他转的钱多久之后会到他的账上?


This is default text for notification bar