fikisha 是什么意思 | Sema fikisha kwa Kichina

-fikisha

【动】
1. 将某人送到某处
例句:Mhalifu alifikishwa mbele ya hakimu.
释义:罪犯被送到法官的面前。
2. 递交(建议或其他书面文件)
3. 将某物转交给某人,转发


This is default text for notification bar