gharimu 是什么意思 | Sema gharimu kwa Kichina

-gharimu

【动】
需要支付…金额,产生费用,费用是…
例句:Kuwaweka wanafunzi shuleni kwa muda zaidi kunagharimu kiasi kikubwa cha pesa.
释义:让学生在校的时间变长将产生很大一笔开支。