hakikisha 是什么意思 | Sema hakikisha kwa Kichina

-hakikisha

【动】
1. 确认,确定,对某件事情很确定,证实
例句:Ni lazima nihakikishe kwamba hiyo barua iliwasili kwa mwenyekiti.
释义:我必须确定这封信已经送到主任那里了。
2. 检查某样东西(并且进行改正)
例句:Mwalimu alisema ni sharti wanafunzi wahakikishe mazoezi kabla ya kuyapeleka kwake.
释义:老师说学生应该先检查作业然后再交给他。
3. 许诺,保证
例句:Rafiki yangu amehakikisha kwamba atakuja.
释义:我朋友已经保证说要来了。


This is default text for notification bar