hakikishia 是什么意思 | Sema hakikishia kwa Kichina

-hakikishia

【动】
向……确定某事,向……证实某事,向……保证某事
例句:Tutamhakikishie usalama wake.
释义:我们会保证他的安全。


This is default text for notification bar