himaya 是什么意思 | Sema himaya kwa Kichina

himaya

【名】 (-)
领域,统治的地区,管辖区
例句:Kenya ilikuwa mojawapo ya himaya za Uingereza kabla ya uhuru.
释义:肯尼亚在独立之前曾经是英国的管辖区。


This is default text for notification bar