hitimu 是什么意思 | Sema hitimu kwa Kichina

-hitimu

【动】
结束,完成,常指学校的课程结业
词组:hotuba ya kuhitimu 毕业演讲


This is default text for notification bar