hofu 是什么意思 | Sema hofu kwa Kichina

hofu


【名】 (-)
1. 害怕,恐惧
例句:Nina hofu kurudi nyumbani kwa kuchelewa.
释义:我害怕回家回晚了。
例句:Hofu yangu kwako tu.
释义:我担心的是你。
词组:-wa na hofu 或 -patwa na hofu 或 -shikwa na hofu 或 -hisi hofu 感到恐惧
词组:-tia hofu 威胁某人,让人感到恐怖
2. 让人感到恐惧或威胁的事情
例句:Kufeli mtihani kutakuwa hofu kubwa kwa wanafunzi wengi.
释义:对于很多学生来说,考试不及格是一件很恐惧的事情。

-hofu


1. 害怕,恐惧
例句:Usihofu kutembea usiku.
释义:你不要害怕走夜路。
2. 敬畏
例句:Mama yangu husema kwamba kila mtu lazima ahofu Mungu.
释义:妈妈总是说每一个人都应该敬畏神。


This is default text for notification bar