imarisha 是什么意思 | Sema imarisha kwa Kichina

-imarisha

【动】
1. 让……变得牢固,让……变得牢靠
例句:Magogo ya miti yametumiwa kuimarisha daraja.
释义:树桩被用来支持桥梁。
2. 让某事变得完善,达成某事,巩固
例句:Sasa idara ya polisi imeimarisha usalama katika mpaka wa Kenya na Somalia.
释义:现在警方已经巩固了肯尼亚和索马里的边界安全程度。
3. 给某物提供基础,支持某事
例句:Serikali inaimarisha utumiaji wa Kiswahili katika utendakazi wake.
释义:政府支持在他的工作过程中更多的使用斯瓦希里语。


This is default text for notification bar