ingiza 是什么意思 | Sema ingiza kwa Kichina

-ingiza

【动】
1. 让某物进入某处
例句:Ukumbi huu wa mkutano unaweza kuingiza takriban watu 250.
释义:这个会议厅可以容纳大约250个人。
2. 进口(商品)
例句:Kenya huingiza bidhaa kadhaa kutoka nchi za nje.
释义:肯尼亚一般总国外进口很多商品。
3. 引入,引导
例句:Wizara ya elimu imeingiza mfumo mpya wa elimu kutoka Marekani.
释义:教育部长从美国引入教育系统。
4. 输入,填上
5. (在电脑、手机上)安装软件
例句:Katika masomo ya tarakilishi wanafunzi wanajifunza kuingiza programu na kuzitumia.
释义:在电脑课上,同学们学习安装并使用软件。


This is default text for notification bar