isha 是什么意思 | Sema isha kwa Kichina

-isha1

【动】
1. 用完了,没有了
例句:Samaki imekwisha, njoo kesho mapema.
释义:鱼已经没有了,你最好明天早点来。
2. 对某人来说已经结束了
例句:Malalamiko ya mumuwe yalikuwa hayamwishi.
释义:丈夫的抱怨声曾经一刻也不停歇。
3. 破产,没钱,把钱用光了
例句:Mradi huu umeisha kwa sababu ya ukosefu wa msaada wa fedha.
释义:这个项目因为缺少资助而破产了。
4. 结束,完结,到达结尾的地方
例句:Ingawa filamu inavutia sana, italazimika kuisha.
释义:虽然电影很有趣,但是它还是会结束的。
5. 已经,做过了
例句:Angekuwa nacho ningekwisha kuona dalili.
释义:如果他有那样东西的话我早就应该已经看出痕迹了。

isha

【名】 (-)
穆斯林的第五次祈祷
例句:Kila Mwislamu amalize Isha kabla ya kulala.
释义:每一个穆斯林在睡觉之前都要进行每日最后一次祷告。

  1. 也作 -kwisha []

This is default text for notification bar