isimu 是什么意思 | Sema isimu kwa Kichina

isimu


【名】 (-)
语言学
词组:isimu jamii 社会语言学

isimu


【名】 [i-]
称号,名称,常用于固定搭配 isimu ya … 义为“称得上…的”
例句:Hapa kwetu hakuna isimu ya gari hata moja.
释义:在我们这人,能称得上是车的东西一样也不存在。


This is default text for notification bar