jambo 是什么意思 | Sema jambo kwa Kichina

jambo


【名】 (mambo)
1. 事,事情
例句:Usijali, naliona kama ni jambo hafifu.
释义:你不要担心,我看都是小事情。
例句:Jambo!
释义:你好!
2. 情况,事态
例句:Hatuna kitu cha kufanya katika mambo hayo.
释义:在这种情况下我们没什么可以做的。

-jambo*


【动(特殊)】
问好!(原意指有事情发生)
例句:Hujambo bibi?
释义:你好吗,女士?


This is default text for notification bar